Visi

 

Menjadi pusat pembangunan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan yang berprestij sejajar dengan visi universiti.

 

 

Misi

 

Komited dalam menyediakan ekosistem yang kondusif bagi pembangunan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan menerusi jaringan industri yang dinamik.