Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
Universiti Pendidikan Sultan Idris                         

VIsi dan Misi

Visi

Menjadi pusat pembangunan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan yang berprestij sejajar dengan visi universiti

Misi

komited dalam menyediakan ekosistem yang kondusif bagi pembangunan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan menerusi jaringan industri yang dinamik.