Kami beriltizam untuk berusaha memastikan:

 

  1. Memberi khidmat rundingan dan nasihat kepada pelajar tahun akhir dan graduan dalam mendapat pekerjaan mengikut keperluan industri              dalam tempoh tidak melebihi 1 tahun selepas bergraduat.

 

  2. Memastikan 80% pelajar tahun akhir diberikan latihan persediaan menghadapi alam pekerjaan.

 

        3. Memberi pendedahan kemahiran keusahawanan kepada sekurang-kurangnya 50% pelajar dalam setahun

 

       4. Menyediakan prasarana serta platform bagi sekurang-kurangnya 300 pelajar menjalankan perniagaan dalam tempoh pengajian.

 

       5. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan yang lengkap dalam tempoh selewat-lewatnya 1 hari.

 

       6. Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh 5 minit.