Kami beriltizam untuk berusaha memastikan:

        1. Memberi khidmat rundingan dan nasihat kepada pelajar tahun akhir dan graduan dalam mendapat pekerjaan                   mengikut keperluan industri dalam tempoh tidak melebihi 1 tahun selepas bergraduat.

       2. Memastikan 80 % pelajar tahun akhir diberikan latihan persediaan menghadapi alam pelerjaan.

       3. Memberi pendedahan kemahiran keusahawanan kepada sekurang-kurangnya 50% pelajar dalam setahun.

       4. Menyediakan prasarana serta platform bagi sekurang-kurangnya 300 pelajar menjalankan perniagaan dalam                     tempoh pengajian.

5. Memberi maklum balas kepada setiap aduan dan pertanyaan yang lengkap dalam tempoh selewat-lewatnya 1                hari.

      6. Perkhidmatan kaunter bagi semua urusan dilayan dalam tempoh 5 minit.