FUNGSI

 

1. Menyelaras keperluan sumber manusia Pusat Pembangunan Keusahawanan

    dan Kebolehpasaran Graduan.

 

2. Mengurus mesyuarat dan pelaporan diperingkat manusia Pusat Pembangunan Keusahawanan      dan Kebolehpasaran Graduan.

 

3. Mentadbir jadual pergerakan dan rekod cuti kakitangan manusia Pusat

    Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan.

 

4. Mentadbir sistem kewangan dan akaun-akaun di bawah manusia Pusat

    Pembangunan   Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan.

 

5. Mengurus kewangan untuk aktiviti/program pelajar dan kakitangan.

 

6. Mengurus keperluan pejabat seperti pembelian bekalan am pejabat, pembelian komputer

    dan sebagainya.

 

7. Mengurus penyediaan bajet dan laporan pembangunan Keusahawanan dan

   Kebolehpasaran graduan untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

   dan Universiti Pendidikan Sultan Idris.