FUNGSI KEWANGAN
  1. Menyelaras keperluan sumber manusia Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan.

  2. Mengurus mesyuarat dan pelaporan diperingkat manusia Pusat Pembangunan Keusahawan dan Kebolehpasaran Graduan.

  3. Mentadbir jadual pergerakan dan rekod cuti kakitangan manusia Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan.

  4. Mentadbir sistem kewangan dan akuan-akuan di bawah manusia Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan..

  5. Mengurus kewangan untuk aktiviti/ program pelajar dan kakitangan.

  6. Mengurus keperluan pejabat seperti pembelian bekalan am pejabat, pembelian komputer dan sebagainya.

  7. Mengurus penyediaan bajet dan laporan Pembangunan Keusahawan dan Kebolehpasaran graduan untuk diajukan kepda Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).