Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan memberikan khidmat Bengkel dan Kursus berkaitan Keusahawanan dan Kebolehpasarangraduan kepada pelajar yang masih dalalm pengajian. Bengkel dan Kursus yang dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan boleh dirujuk  di takwim tahunan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasran Graduan.