Nama Program : Pendaftaran SSM 

Tarikh              : 27 April 2017

Tempat            : Bitarasiswa 

Ringkasan Program :

Tujuan utama adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelajar yang mecuburi perniagaan mudah mendaftarkan perniagaan 

Gambar :