Nama Program : Global Business Services(GBS)

Tarikh              : 5,67,18 APRIL 2017

Tempat            : FARADDISE HIGH SDN BHD, BOOSTER SERVICES ASIA (M) SDN BHD, BIT SERVICES (M) SDN BHD, DEWAN SRI TANJUNG, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

 

Ringkasan Program :

 

Program ini diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar tahun akhir UPSI dalam dalam sector swasta yang bertaraf antarabangsa seterusnya mendapat pekerjaan dalam sector tersebut. Selain itu, Program ini digalakkan untuk pelajar tahun akhir bagi mendapatkan input berkenaaan bidang pekerjaan profesional yang boleh diceburi. Pusat Kebolehpasaran Graduan (GeC) UPSI telah mengambil inisiatif ini dengan menghantar penyertaan seramai 20 orang pelajar tahun akhir terdiri dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi dan Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif.