Nama Program :   Retreat EDGE

Tarikh              : 21 hingga 23 2017

Tempat            : Cherating, Kuantan

Ringkasan Program :

Bengkel Pemantapan Organisasi Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan (EDGE) ini diadakan bertujuan untuk memantapkan organisasi dan pentadbiran EDGE yang baharu ditubuhkan pada 1 Jun 2017. Untuk makluman, Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan (EDGE) adalah sebuah PTJ yang baru ditubuhkan bagi memantapkan lagi sasaran dan impak kepada pelajar UPSI.

 

Penubuhan ini adalah berdasarkan penggabungan dua PTJ yang lain iaitu Pusat Pembangunan Keusahawan (PPK) dan Pusat Kebolehpasaran Graduan (PKG). Kedua-dua PTJ ini sememangnya menjalankan aktiviti yang berbeza secara amnya tetapi mempunyai sasaran KPI yang agak secara khasnya. Merujuk kepada Amanat Naib Canselor baru-baru ini, penggabungan ini dilihat dapat membantu meningkatkan penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan dan memasarkan graduan UPSI ke Industri Swasta yang lebih meluas selepas mereka bergraduat kelak.