SIFE: Student In Free Enterprise (Pelajar dalam perusahaan bebas) UPSI

telah ditukar ke UPSI Enactus (keusahawanan dalam tindakan)

Ia diasaskan pada 2011.

 

Visi -

keusahawanan untuk Malaysia yang lebih saksama.

 

Misi -

pembangunan masyarakat melalui pengetahuan keusahawanan.

.

Tentang ENACTUS UPSI

SIFE UPSI telah ditubuhkan pada awal Januari 2011 dengan hanya 7

orang ahli. Tetapi kini SIFE adalah tukar nama kepada Enactus. Enactus

UPSI telah berkembang lebih besar dan kuat dengan penambahan 100

orang ahli dari pelbagai Fakulti dan bidang.

Keusahawanan untuk Malaysia yang lebih saksama adalah visi kami,

komuniti pembangunan melalui kuasa keusahawanan adalah misi kita akan

mencapai dengan objektif membangunkan projek-projek masyarakat untuk

meningkatkan kualiti dan taraf hidup.

Bagi memastikan setiap projek dijalankan mengikut 4 unsur utama

ekonomi, sosial, persekitaran dan keusahawanan. Menjalankan projek

komuniti tanpa merosakkan alam sekitar.