Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
Universiti Pendidikan Sultan Idris                         
PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN

PENGARAH DAN TIMBALAN PENGARAH

Mazura @ Mastura binti Muhammad

Mazura @ Mastura binti Muhammad

Timbalan Pengarah Pusat Keusahawanan Dan Kebolehpasaran Graduan

RAKAN STRATEGIK