PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN,
ARAS SATU, BITARASISWA,
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS,
35900 TANJONG MALIM, PERAK.
TEL:+605-4506000 Ext 6355,6887,6972  Faks:+605-4594648/+605-4599346
E-mel:edge@upsi.edu.my 

Copyright © {2017} Entrepreneurial Development & Graduate Employability Centre,UPSI. All Rights Reserved. Developed by PCMShaper Design by Freebies
 UPSI tidak akan bertanggungjawab di atas segala kerugian dan kerosakan serta kehilangan data yang berlaku akibat daripada penggunaan laman sesawang ini.